Skolēnu kavējumu iemesli un skolu iespēja pielāgoties individuālam mācību procesam

Vecāku attieksme pret skolas kavēšanu Latvijā ir nekritiska, bet daļai bērnu skolu nākas kavēt arī profesionālo nodarbju dēļ. Raidījumā plašāka diskusija par skolas kavējumiem, to iemesliem un skolas spēju pielāgoties individuālam mācību procesam.