Kas ir čūska - skrošu cauršautu asti, kurai pāri pārbraucis buldozers?

Kas ir čūska - skrošu cauršautu asti, kurai pāri pārbraucis buldozers, kā šo Ievas Vaivodes un citu klausītāju atsūtītās mīklas minēs Liepājas bērnu un jaunatnes centra folkloras kopas "Ķocis" dalībnieces, klausieties šīs sestdienas Greizajos ratos.
Komentāri

Kategorijas