Valodnieku Uldi Balodi interesē izzūdošās valodas. Latvijā - Ludzas igauņu un lībiešu

Valodnieks Uldis Balodis dzimis ASV, ieguvis doktora grādu valodniecībā, viņa interešu joma ir mazās un izzūdošās valodas. Pētījis Arizonas un Kalifornijas iedzimto indiāņu valodas, radījis juki valodas gramatiku, Latvijā viņu interesē Ludzas igauņu un lībiešu valodas. Valodnieks runā ap 30 pasaules mazajās valodās, bet par valodas saistību ar vietu, ainavu, par verbālā un vizuālā attiecībām saruna raidījumā.