Projekta "Inovāciju granti studentiem" mērķis - veicināt jaunrades prasmes un uzņēmētspēju

Sešas Latvijas augstskolas sāk īstenot jaunu projektu "Inovāciju granti studentiem". Projekta mērķis ir veicināt studentos inovatīvu domāšanu, jaunrades prasmes un uzņēmētspēju. Studenti projekta laikā varēs saņemt stipendijas 200 eiro mēnesī, un turpmāko trīs gadu laikā projektā tiks ieguldīti 14 miljoni eiro. No tiem 2,5 miljonus eiro ieguldīs privātais sektors un uzņēmēji.
Komentāri

Kategorijas