Vai nepieciešama cita pieeja dabas aizsardzībai?

Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotais ziņojums Eiropas Komisijai par dzīvotņu un sugu aizsardzības stāvokli liecina, ka situācija, neskatoties uz realizētajiem aizsardzības pasākumiem, nav būtiski uzlabojusies. Ko darām nepareizi un ko vajadzētu darīt vairāk, lai apdraudēto sugu situācija kļūtu labāka?
Komentāri

Kategorijas