Kārtība bērna istabā: vecāku un pašu bērnu uzskati par tās uzturēšanu

Nereti vecāku un bērnu uzskati par to, kas ir kārtība un kā uzturama, atšķiras. Uzklausām dažādus viedokļus par to, kā rast kopsaucēju jautājumos, kas attiecas uz bērna istabas un mantu kārtošanu.
Komentāri

Kategorijas