Dārziņskola atklāj 75. jubilejas sezonu un turpina ciklu “Mana pirmā skatuve”

18. septembrī Emīla Dārziņa mūzikas skolas priekšā tika atklāta skolas 75. jubilejas sezona. Par iecerēm jaunajā sezonā stāsta skolas direktore Iveta Dreiblate un direktores vietniece mācību darbā Inese Ramāne.