Invazīvās sugas Latvijā: kad tās ir vēlamas un kad rada zaudējumus

Par invazīvajām sugām sauc Latvijas dabai neraksturīgas augu un dzīvnieku sugas, kas apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai un videi, provocē augsnes eroziju un degradē ainaviski vērtīgas teritorijas. Kā ar invazīvajām augu sugām cīnās Latvijā? 
Komentāri

Kategorijas