Kā Zemgalē klājas mazajiem ražotājiem?

Zemgale ir Latvijas maizes klēts, bet tas nenozīmē, ka novadā visa ekonomika balstās uz graudkopību. Kā Zemgalē klājas mazajiem ražotājiem?
Komentāri

Kategorijas