Pārskatīs slimības lapu apmaksas kārtību

Izdevumi, kas saistīti ar darba nespējas lapu apmaksu, speciālajā budžetā pieaug. Tāpēc gan Labklājības ministrija, gan darba devēji aicina slimības lapu izsniegšanas un apmaksas kārtību koriģēt. Uzņēmēji jau sen gaužas par to, ka darbinieku regulārā slimošana negatīvi ietekmē biznesa izaugsmes iespējas.  
Komentāri

Kategorijas