Mazpulku, skautu, gaidu un jaunsargu darbības mērķi un devums jauniešiem

Vasaras izskaņā vecāki ar bērniem un jauniešiem pārrunā ne tikai to, kā uzlabot mācību sasniegumus nākamajā mācību gadā, bet arī par to, kādas iespējas pilnveidot sevi dažādas interešu nodarbībās un pulciņos. Ģimenes studija vēlas atgādināt, ka jauniešiem ir iespēja arī iesaistīties organizācijās, kuru virsuzdevums ir veidot jauniešus par aktīviem, zinošiem savu zemi un valsti mīlošiem ļaudīm. Mazpulki, skauti un gaidas, jaunsargi - kāds ir šo organizāciju darbības mērķis un devums pusaudžiem un jauniešiem?
Komentāri

Kategorijas