Dažādības vadība - jauna pieeja organizāciju kultūrā

Dažādības vadība ir pieeja, kas pēdējā laikā kļuvusi populāra organizāciju kultūrā. Runa vairs nav tikai par sieviešu un vīriešu vienlīdzību, bet arī kultūras, etnisko, reliģisko piederību, ādas krāsu, vecumu, seksuālo orientāciju, dažādām personības iezīmēm. Ieviest šādu pieeju varētu prasīt lielus laika un arī naudas resursus, taču, kā izrādās, pētnieki ir secinājuši – ieguldītie resursi atmaksājas.
Komentāri

Kategorijas