Jaunais Latvijas attīstības plāns ietvers sešus prioritāros attīstības virzienus

Latvijā top jauns Nacionālais attīstības plāns no 2021. līdz 2027. gadam. Tajā ietverti seši prioritārie valsts attīstības virzieni. Šobrīd turpinās gan diskusijas sabiedrībā, gan notiek ekspertu grupu darbs, lai noteiktu Latvijas attīstības prioritātes un mērķus nākamajiem septiņiem gadiem.
Komentāri

Kategorijas