Zūras: grāfa Lambsdorfa cukurfabrika un garākā divrindu koku aleja

Vārves pagasta Zūrās uzklausām stāstu par grāfa Lambsdorfa laikā uzcelto pirmo cukurfabriku Latvijā, aplūkojam cukurgalvu veidnes un pamēģinām cukurbiešu kafiju. Turpat arī iepazīstam muižas vēsturi un uzzinām, kāpēc Zūrās ir viena no garākajām divrindu koku alejām.
Komentāri

Kategorijas