Latviešu valodas stunda: eksāmenu laiks un daži atgādinājumi

Raidījumā latviešu valodas stundu mācību gada noslēgums. Mācību gada beigās tiek rakstīti kontroldarbi, kārtotas ieskaites un eksāmeni. Arī mēs piedāvājam klausītājiem pārbaudīt latviešu valodas zināšanas.
Komentāri

Kategorijas