Osendovskis Ludzā

Fono-Grāfs pēdējais raidījums pirms vasaras brīvdienām būs veltīta iztēlotām un reālām ekspedīcijām. Viena no tām ir  Antonija F. Osendovska (1876-1945) atmiņas par bēgšanu no boļševistiskās Krievijas uz Ķīnu. Šajā grāmatā lasītājs var iepazīties ar pēcrevolūcijas haosa vērojumiem, valdošo nedrošību un vardarbību, bet ik pēc brīža pievēršoties pārdomām par "kultūras” cilvēka spēju izdzīvot skarbos apstākļos. Savukārt, otrs ir NSRD mākslinieciski izspēlētais Kuncendorfa un Osendovska ceļojums, kura tematiskos motīvus aizņēmās no Osendovska grāmatas "Cilvēku, zvēru un dievu zemē” (1921). Šeit haosu ceļojumā spēj radīt pats "kultūras” cilvēks. Raidījums devās arī pētnieciskā ekspedīcijā uz Osendovska dzimto pilsētu Ludzu. Šajā pilsētā mēs sastapām lokālos vēsturiskās fantāzijas entuziastus, kas spēja izstāstīt savas versijas par nozīmīgiem atgadījumiem pilsētas vēsturē. Raidījumā būs dzirdams Leibnica darba “Monadoloģija” 26. paragrāfa radiolasījums.
Komentāri

Kategorijas