"Pētera Vaska mūzikas aprīlis". Koncerts "Meditācija vijolei un stīgu orķestrim"

Pētera Vaska Viatore ("Ceļinieks", 2001, veltījums Arvo Pertam) un Artura Maskata Concerto grosso no. 1 (1996) - solists Hugo Tičati un Juliāns Arps. Muzicē kamerorķestris O/MODERNT (tā izveidotājs un mākslinieciskais vadītājs Hugo Tičati)
Komentāri

Kategorijas