Mūžīgi kustas, bet ne soli nenoiet. Mīklas min tautas deju ansambļa "Vektors" dalībnieki

Mūžīgi kustas, bet ne soli nenoiet. Kā šo Jurija Sinkēviča un citu klausītāju atsūtītās mīklas min RTU tautas deju ansambļa "Vektors" dejotāji: Lauma Treimane, Luīze Medne, Normunds Freimanis un ansambļa mākslinieciskā vadītāja Dagmāra Bārbale, klausieties Greizajos ratos. Sveicam RTU tautas deju ansambļa "Vektors" dejotājus 60 gadu jubilejā!
Komentāri

Kategorijas