Blakus lēmumus tiesas izmanto. Vai iestādes tos pilda?

Tiesai jābūt redzīgai arī ārpus tai izskatāmajām lietām. Proti, iztiesājot krimināllietu, civillietu vai administratīvo lietu. jāpamana arī citas, ar konkrēto strīdu nesaistītas, problēmas. Tāpēc likumdevējs ir devis instrumentu – blakus lēmumu. Skaidrojam, kādos gadījumos blakus lēmumus pieņem un kādas ir to sekas.
Komentāri

Kategorijas