Piesārņoto teritoriju sanācijai traucē augstās izmaksas un īpašumtiesību jautājumi

Vairāk nekā 3500 vietas Latvijā ir piesārņotas vai potenciāli piesārņotas, un tās iekļautas vienotā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra veidotā reģistrā. Vairums no šīm vietām nav izpētītas, attiecīgi nav zināms, cik tās ir bīstamas un kādu apdraudējumu rada vai var radīt videi, tostarp arī cilvēku veselībai. Pētām, kā piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas nonāk reģistrā, kādi tam cēloņi, kā tās tiek apzinātas un vai notiek darbi, lai piesārņotajās vietās  veiktu izpēti un sanāciju.
Komentāri

Kategorijas