Koris Latgale: Dziesmā vairāk nekā pusgadsimts

Daugavpils novada kultūras nama jauktajam korim “Latgale” dziesmās aizvadīti jau 55 gadi. “Būt lepniem par mūsu Latgali un ierakstīt tās rakstus savās jostās un vainagos, un izdziedāt mūsu novada dziesmas gan Latvijā, gan pasaulē - tā ir mūsu kora galvenā misija,” saka šī kora dalībnieki. Koris “Latgale” savā pastāvēšanas laikā ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, ilgus gadus šī kora diriģente bija Vispārējo latviešu Dziesmu svētku goda virsdiriģente Terēze Broka, un šī kora jubileja notiek pirmo reizi bez viņas, bet ir veltījums un pateicība māksliniecei.