Piekrastes attīstība Nacionālā attīstības plāna kontekstā. Stāsta Edgars Rantiņš

Piekrastes viedā attīstība. Šobrīd notiek darbs pie priekšlikumiem piekrastes attīstīšanai jaunā Nacionālā attīstības plāna kontekstā. Latvijas Radio par to stāsta Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš. Lai apzinātu piekrastes attīstības potenciālu un attīstības virzienus 20.februārī notiks arī iesaistīto pušu seminārs. Par kādiem piekrastes attīstības plāniem ir iespējams runāt?
Komentāri

Kategorijas