Telefonu izmantošana mācību procesā un ierobežojumi to lietošanai skolā citā laikā

Speciālisti arvien skaļāk norāda, ka regulāra atrašanās virtuālajā vidē ietekmē skolēnu veselību, uztveres spējas un viņu savstarpējo komunikāciju. Ģimenes studijā saruna par mobilo telefonu izmantošanu mācību procesā skolās un ierobežojumiem pārējā laikā – cik dažādi skolu iekšējās kārtības noteikumi, vai tie ietekmē mācību procesuun skolēnu savstarpējās attiecības, kā tos vērtē skolēni un pedagogi.