Dzejniecei Austrai Skujiņai - 110!

Kad dzejniece Austra Skujiņa 1932. gadā priekšlaicīgi izraudzījās beigt savu dzīvi, viņu salīdzināja ar trauslu ziedu, kas nolūzis šai pasaulē, kur prāts un jūtas nav savienojami. Skujiņas dzeja – rezignēta un skumja, reizēm trakulīga un sāpīgu nojautu pilna – iedvesmojusi daudzus latviešu skaņražus dziesmām, un, protams, viņu vidū ne mazums vieglā žanra pārstāvju. 10. februārī Austru Skujiņu pieminam 110. jubilejā, un visčaklākais viņas vārsmu komponētājs bijis neviens cits kā Maestro Raimonds Pauls.
Komentāri

Kategorijas