Produktu iepakojums mēdz maldināt. Fantāzijas trūkums vai apzināta atdarināšana?

Pēdējos gados par preču un produktu iepakojumu lielākoties runā saistībā ar tā nonākšanu apkārtējā vidē. Nenoliedzami, plastmasas, papīra un stikla iepakojums veido lielu daļu sadzīves atkritumu. Tomēr iepakojums ir arī veids, kā preču un produktu ražotāji komunicē ar potenciālajiem pircējiem – informē, pievilina un arī maldina.
Komentāri

Kategorijas