Pašvaldības aktīvi ņem kredītus izdzīvošanai un attīstībai

Mūsu valstī parādi jeb saistības pret Valsts kasi ir katrai no 119 pašvaldībām. Šobrīd kopējā pašvaldību aizņēmumu summa Valsts kasē pārsniedz 1 miljardu eiro. Latgalē vislielākās summas ir aizņēmušās lielākās reģiona pilsētas – Daugavpils un Rēzekne. Taču novadu attīstībai aizņēmumus aktīvi ņem arī nelielās pašvaldības, viens no sava veida rekordistiem – vismazāk apdzīvotais Baltinavas novads.
Komentāri

Kategorijas