Skolēnu skaits klasē - labāk mazāk vai vairāk audzēkņu?

Pedagogi nereti uzsver, ka mazāks skolēnu skaits klasē nodrošina iespēju strādāt, vairāk uzmanības pievēršot katram bērnam, savukārt pētījumi rāda, ka lielākas klases veicina konkurenci un mācību sasniegumus. Kā salāgot pedagoģiskās intereses un ekonomiskās iespējas?