Bērzgales baznīca un tās glābējs - priesteris Antons Šķeļs

Bērzgales baznīca pieder pie vecākajām Latgales baznīcām, kas celtas no koka. Tā būvēta 18. gadsimta vidū. Līdzās vairākiem mākslas pieminekļiem, kas te aplūkojami, te ir stāsts par priesteri Antonu Šķeļu, kurš padomju laikos, pats staigādams noplukušā mētelī, vāca naudu šī dievnama remontam, un arī pats piedalījās baznīcas atjaunošanas darbos.