Avīzes "Kurzemnieks" galvenā redaktore Daiga Bitiniece par uzņēmumu "Stiga RM"

Reģionālā laikraksta "Kurzemnieks" galvenā redaktore Daiga Bitiniece par uzņēmumu "Stiga RM", kas dažu gadu laikā kļuvis par vienu no eksportspējīgākajiem valsts uzņēmumiem.
Komentāri

Kategorijas