Valdības tapšana un izpildvara antīkajā pasaulē

Vai arī antīkajā pasaulē bija izpildvara un vai arī tajā laikā krēslu dalīšana bija tikpat drudžaina kā mūsdienu Latvijā?
Komentāri

Kategorijas