Jēkabpilī darbu uzsācis audžuģimeņu atbalsta centrs

Lai nodrošinātu valsts atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā, veicinot bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu, Labklājības ministrija visā Latvijā plāno veidot ārpusģimenes atbalsta centrus.
Komentāri

Kategorijas