Monta Kroma. Krājums "Jānis. Dzeja"

Turpinām klausīties fragmentus no zināmiem un mazāk pazīstamiem latviešu literatūras darbiem. Šodien no grāmatu plauktuves izņemts Montas Kromas krājums "Jānis. Dzeja". Monta Kroma (1919-1994) ir daudzpusīga dzejniece, kas ne tikai vērojusi, bet arī aktīvi līdzdarbojusies Latvijas 20. gadsimta izšķirošajos notikumos un pavērsiena punktos. Šī plašā pieredze un laikmeta izjūta ir klātesoša arī viņas dzejā – brīžiem rodas iespaids, ka tā ir tikpat mainīga un neprognozējama kā pati vēstures gaita. Grāmatā "Jānis. Dzeja" (2001) pirmo reizi pēc autores nāves apkopoti viņas jaunākie darbi. Tie ir spilgti, piesātināti un laikmetīgi. Arī sāpes tajos ir klātesošas (kur nu bez tām), taču žēlošanās nav – tikai neviltota dzīvība, ko lieliski papildina Kromas ilggadējās draudzenes, mākslinieces Helēnas Heinrihsones izsmalcinātais noformējums.