Laugas purva saglabāšanai izbūvēti inovatīvi kūdras dambji ūdens līmeņa regulēšanai

Lai nodrošinātu Laugas purva saglabāšanu un atjaunotu dabas lieguma biotopus izbūvēti inovatīvi kūdras dambji ūdens līmeņa augstuma regulēšanai. Purvs atrodas Limbažu un Krimuldas novados, un tā centrālajā daļā izveidots dabas liegums, kas iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā. Darbi veikti, lai pētītu saimnieciskās darbības un dabas aizsardzības interešu veiksmīgu līdzāspastāvēšanu vienā purvā.