"Skolas soma" dažviet dubultojusi kultūras iestāžu slodzi

Šajā mācību gadā ar pilnu sparu sākusies lielā simtgades programmas iniciatīva „Latvijas skolas soma”, kuras mērķis ir ļaut ikvienam skolēnam vismaz reizi semestrī piedzīvot kādu kultūras pasākumu.