Lai slimnīcas neizsludinātu ārkārtas situāciju, aicinās mediķiem arī turpmāk ļaut strādāt

Lai Latvijas slimnīcās nebūtu jāizsludina ārkārtas situācija, saistībā ar Satversmes tiesas (ST) spriedumu ierobežot medicīnas darbinieku virsstundu skaitu, šodien Veselības aprūpes nozares apakšpadome lēma Saeimu aicināt uz laiku ļaut ārstniecības personām strādāt vairāk virsstundu par Darba likumā paredzēto, vienlaikus par to saņemto dubultu darba samaksu. Lai to izdarītu, Saeimai jāgroza Ārstniecības likums.