Kurp virzās šūnu pētījumi? Viesos LU Medicīnas fakultātes profesore Una Riekstiņa

Saruna ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesori Unu Riekstiņu. Una savos nozīmīgākajos pētījumos cenšas saprast cilvēku šūnas. Kas ir šūna? Kas ir cilmes šūna? Kas ir ideāls šūnu pētījums? Kurp virzās šūnu pētījumi? Ētika medicīnas pētījumos. Vai svarīgi studēt ārzemēs?
Komentāri

Kategorijas