Ministri pauž atbalstu Mediju ētikas padomes izveidei

Latvijā plāno veidot Mediju ētikas padomi – nevalstiska organizācija, kas, reaģējot uz saņemtajām sūdzībām vai pēc pašas iniciatīvas, izvērtēs iespējamus ētikas pārkāpumus mediju darbībā. Līdz nākamā gada beigām Kultūras ministrijai jāizvērtē, vai šādas padomes darbības principi ir jāietver normatīvajos aktos un nepieciešamības gadījumā jāiesniedz attiecīgi normatīvo aktu grozījumi.
Komentāri

Kategorijas