Skolēna apģērba izvēle - pašizpausmes iespējas un skolas noteiktās robežas

Saruna par ģērbšanās stilu skolā. Vai apģērbs ir bērna pašizpausme un cik lielā mērā skolai jānosaka robežas attiecībā uz skolēnu ārējo izskatu un apģērba izvēli?
Komentāri

Kategorijas