Drāma un literatūra - sabiedrotās vai konkurentes jaunajā izglītības standartā

Jaunajā izglītības standartā literatūras stundu būs mazāk, toties ir paredzēts jauns mācību priekšmets Drāma, kuru iespējams integrēt arī literatūras stundās. Aktualizējas jautājums, vai bērni nezaudēs zināšanas par literatūru un lasītprasmi? Drāma un literatūra - vai konkurentes jaunajā izglītības standartā
Komentāri

Kategorijas