Veļu jeb Dievaiņu laiks

Līdz ar tumšajiem rudens vakariem iestājas Veļu jeb Dievaiņu laiks, kad aizsaulē aizgājušo senču gari nāk ciemoties pie dzīvajiem, piedaloties sakrālā veļu mielastā, tā uzturot dzīvu dzimtas vienotības ideju. Tradicionālas kultūras raidījumā "Laikarata riti" tradīciju pārzinātāju, grāmatas "Latviešu gadskārtu ieražas" sastādītāju Edīti Olupi par visklusāko un svētāko laiku gadā - Veļu laiku - uzrunā raidījuma "Laikarata riti" vadītāja Iveta Medene
Komentāri

Kategorijas