Šogad ciemu saraksts adrešu reģistrā kļuvis par 26 ciemiem īsāks

Valsts adrešu reģistrā patlaban ir fiksēti 6 314 ciemi. Šogad ciemu saraksts kļuvis īsāks par 26 ciemiem. Savukārt kopš Valsts adrešu reģistra izveidošanas brīža 17 gados ir likvidēti daži tūkstoši ciemu. Tas gan nenozīmē, ka dabā tādi neeksistē. Uzklausām šo ciematu iedzīvotājus, viņu dzīves stāstus un ikdienu.
Komentāri

Kategorijas