Vara un kultūra. Saruna ar politoloģi Vitu Matīsu

Varas un kultūras attiecības visos laikos bijušas saasinātas. Totalitārā sabiedrībā vara vēršas pret brīvdomību, atklātību, savukārt demokrātiskā sabiedrībā bieži vien netiek novērtēta kultūras un izglītības nozīme. Raidījuma viešņa politoloģe un starptautisko tiesību eksperte Vita Matīsa.