Kūtsmēslu krātuves neatbilst vides prasībām vēl 30% saimniecību

Pēdējo reizi pieejams atbalsts kūtsmēslu krātuvju izbūvei atbilstoši vides prasībām. Lai vairāk motivētu zemniekus, Lauku atbalsta dienesta programmā palielināta atbalsta intensitāte un piešķirs papildu punktus atlasē tieši šiem projektiem.  
Komentāri

Kategorijas