Literatūras skolotāji kritizē jauno pamatizglītības standartu

Jau drīzumā apstiprinās jauno kompetencēs balstīto pamatizglītības standartu. Tas ļaus skolām vairāk pašām iesaistīties veidos, kā skolēnus mācīt. Lai gan paredzams, ka jaunais saturs palīdzēs skolēniem apgūt jaunas zinības, to kritizē literatūras skolotāji, jo tam stājoties spēkā, plānots samazināt literatūras stundu skaitu. Pedagogi vērš uzmanību, ka tas samazinās bērnu lasītprasmi, spēju izteikties un citas prasmes, ko attīsta tieši literatūras stundās.
Komentāri

Kategorijas