Valsts veselības apdrošināšanas sistēmas darbība no 2019. gadā

No 1. septembra iedzīvotāji, kuri nemaksā sociālo nodokli, var maksāt brīvprātīgas veselības apdrošināšanas iemaksas, jo 2019. gada 1. janvārī Latvijā sāks darboties valsts veselības apdrošināšanas sistēma. Tomēr daudziem vēl neatbildēts ir jautājums, kā tieši sistēma darbosies.