Valsts kontrole: Pedagogu algu sistēmai jātop vienkāršākai, saprotamākai un caurskatāmākai

Valsts kontrole veicot revīziju, kā organizē un apmaksā pedagogu darbu Latvijā, revidēja 32 skolas. Tā secinājusi, ka uzlabojumus nepieciešams veikt visos līmeņos, jo ir daudz neskaidrību, piemēram, par darba samaksu, piemaksām un prēmiju piešķiršanu. Izglītības un zinātnes ministrija gan daļu pārmetumu noliedz un uzskata, ka revīzijā izvēlētās skolas nesniedz visaptverošu skatu par kopējo pedagogu darba samaksas organizēšanu Latvijā.
Komentāri

Kategorijas