Pie KLEPERU ģimenes Launkalnes pagasta „Lejas Kleperos”

Raimonds un Līga Kleperi. Abi kopā jau 46 gadus, laikam tādēļ arī labi saimnieko, ka zina, kas kuram tuvāks, jo Raimonds kā profesionāls mežkopis rūpējas par meža lietām, Līga atbild par saimniecību un ir kā sabiedrisko attiecību speciālists, kas zinās, ko stāstīt tūristiem, skolēniem un jebkuram viesim, kad jāizrāda muzejs. Proti, viņiem pašiem ir sava seno lietu kolekcija, kas pārtapusi muzejā atsevišķā ēkā. Un vēl te bieži vien redzami skolas bērni, jo saimnieki labprāt sadarbojas ar apkārtējām skolām. Un ne tikai bērni ir tie, kas apciemo saimniecību, jo ir arī pieredze projektā kā Pasaules Dabas fonda Latvijā  nenoplicinošas mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas saimniecībai. Vēl „Lejas Kleperi” ir iekļauti Latvijas – Igaunijas velo maršrutā. Nu, kā par sakoptu vidi un tūristiem nedomāsi? Par to tiek domāts, un tas tiek darīts. Tajā piedalās arī meita ar savu ģimeni, kas turpat blakus, skaistā atjaunotā lauku mājā. Pirms gada Kelperu ģimenei tika piešķirts Smiltenes novada augstākais  apbalvojums „Smiltenes novada Goda cilvēks”. Pirms tam vēl iegūta kvalitātes zīme „Zelta čiekurs” par atzinīgu saimniekošanu meža nozarē , arī Vidzemes tūrisma asociācijas Gada balva nominācijā „Senču mantojuma saglabāšana” , arī aizsardzības fonda “Lāčplēsis” Goda zīme bronzā par meža, medību un senlietu kolekcijas izveidi.   
Komentāri

Kategorijas