Cienījamie lasītāji. Jānis Ezeriņš. Noveles

Jānis Ezeriņš ir nodzīvojis vien 33 gadus, bet latviešu literatūras vēsturē iezīmējis sevi kā vienu no izcilākajiem īsprozas meistariem.
Komentāri

Kategorijas