Aizsargājamo ainavu apvidum „Augšdaugava” top dabas aizsardzības plāns

Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” ir dibināts 1990. gadā. Tā ir „Natura 2000” teritorija Daugavpils un Krāslavas apkaimē gar Daugavu vairāk nekā 50 tūkstošu hektāru platībā. Šīs teritorijas aizsardzības plāns taps turpmākajiem 12 gadiem, iezīmējot vērtīgākos dabas objektus, augu un dzīvnieku valsts pārstāvjus, lai varētu noteikt šīs teritorijas turpmākās apsaimniekošanas perspektīvas. Proti, to, kā šajā teritorijā savus nākotnes plānus un ieceres varēs īstenot šeit dzīvojošie cilvēki.
Komentāri

Kategorijas