Kuldīgā pie biedrības „Kūrava” vadītājas INAS CELITĀNES

Ina ir Kurzemes nemateriālā kultūras mantojuma biedrības “Kūrava” vadītāja,  Kurzemes stāstnieku festivāla “Ziv zup” organizatore, Kuldīgas novada Bērnu un Jauniešu centra  folkloras kopas “Kursīši” vadītāja,  latvisko tradīciju un  tautas dziesmu zinātāja un tālāk nesēja, dažādu pasākumu un projektu realizētāja. Mutīga kurzemniece, īstena un lepna kuldīdzniece, arī Kuldīgas rotu krājēja un glabātāja.  Inai ir saņēmusi  Kuldīgas novada Goda balvu par ieguldīto darbu Kuldīgas kultūrvides veidošanā ,un tas ir kā pats par sevi saprotams, jo viņai svarīgs ir viss, kas saistās ne tikai ar Kuldīgai raksturīgo, bet arī kurzemnieku tradīcijās esošo, ko celt ārā un dzīvu saglabāt , kā latviskos godos un gadskārtās  iekļaut,  kā tērpties un rotāties, un, kādiem īpašiem vārdiem valodu kuplināt. 
Komentāri

Kategorijas